Πορτάκια postforming HPL
Woodman logo
ISO 9001 Woodman
English (United Kingdom)Greek
 
Πορτάκια postforming HPL

Τα πορτάκια HPL κατασκευάζονται από νοβοπάν πάχους 18mm, με επένδυση και στις δύο πλευρές από φορμάικα 0,8mm.

H μορφή που παράγονται τα πορτάκια HPLείναι: R3

                        W 729

                         W 728

                         W 754

                         W 757

                        W 749

                          W 772

                           W 730

                         W 748 

                       W 750

                         W 751

                          W 767

                          W 745

                                             ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΟ ΣΤΑ ΠΟΡΤΑΚΙΑ POSTFORMING HPL