Woodman logo
ISO 9001 Woodman
English (United Kingdom)Greek
 
Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης (THERMOPROSOPSIS)
Η ανάγκη για μια διαφορετική διαχείριση της ενέργειας, άλλα και η επιδείνωση των περιβαλλοντικών συνθηκών στα αστικά κέντρα, καθιστούν όλο και περισσότερο επίκαιρη την αναζήτηση αλλαγών στην τεχνολογία δόμησης, με ενεργειακά αποδοτικά οικολογικά δομικά προϊόντα. Ο όμιλος Knauf, κορυφαίος παραγωγός δομικών υλικών, επιχρισμάτων και ολοκληρωμένων συστημάτων δόμησης, σε συνεργασία με την Γ.Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΒΕΤΕ, παραγωγό διογκωμένου πολυστυρενίου (EPS) προσφέρουν την ιδανική λύση εξωτερικής θερμομόνωσης για τα νέα ή τα ανακαινιζόμενα κτίρια. Με το ολοκληρωμένο σύστημα THERMOPROSOPSIS εξασφαλίζονται όλα τα πλεονεκτήματα ενός αξιόπιστου, απηλλαγμένου από ρηγματώσεις, στεγανού και διαπνέοντος λειτουργικού εξωτερικού επιχρίσματος. Παράλληλα μπορείτε να εξοικονομήσετε έως το 65% της ενέργειας που απαιτείται για τη θέρμανση και το δροσισμό μιας αμόνωτης κατοικίας.

Ο κανονισμός θερμομόνωσης που εισήχθη στην χώρα μας πριν 28 χρόνια και εφαρμόζεται σήμερα σε ένα μεγάλο ποσοστό των νέων κτιρίων, δεν επαρκεί πλέον για να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες αντιλήψεις της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και δεν αξιοποιεί την σύγχρονη τεχνολογία. Η εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών για την "Ενεργειακή Ταυτότητα" των κτιρίων που τέθηκε σε ισχύ από τον Ιανουάριο 2006 και είναι υποχρεωτική και για τη χώρα μας, θα έχει σαν αποτέλεσμα στις ανακαινίσεις κτιρίων ή στον σχεδιασμό καινούργιων να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η θερμική μόνωση των εξωτερικών τοίχων, αφού η μεγαλύτερη απώλεια σε θερμότητα χρεώνεται στην έλλειψη θερμομόνωσής τους. Η εφαρμογή του συστήματος THERMOPROSOPSIS εξοικονομεί χρήματα στον ιδιοκτήτη, αφού η επένδυση αποσβένεται σε λίγα μόνο χρόνια ενώ παράλληλα βελτιώνονται οι συνθήκες του χώρου διαβίωσης.

Όταν το σύστημα εφαρμόζεται σε υφιστάμενα κτίρια τότε, παράλληλα με την τεχνικώς άρτια θερμομόνωση, επιτυγχάνεται και η ανακαίνιση των όψεων δίνοντας στο κτίριο προστιθέμενη εμπορική αξία.

Με την εφαρμογή του συστήματος σε νέα κτίρια, ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η προστασία του φέροντος οργανισμού από τις θερμικές καταπονήσεις και την συμπύκνωση υδρατμών και η αρχιτεκτονική ελευθερία που προσφέρεται στον ιδιοκτήτη. Επιπλέον εξασφαλίζετε 6m2 ωφέλιμου χώρου για κάθε 100m2 κατοικίας, αφού με την εφαρμογή του συστήματος δεν απατείται η κατασκευή διπλού εξωτερικού τοίχου.
 

             ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ THERMOPROSOPSIS

  • Εγγύηση και τεχνογνωσία του Ομίλου Knauf

Ο όμιλος Knauf είναι ο κορυφαίος παραγωγός δομικών υλικών και ολοκληρωμένων συστημάτων δόμησης στην Ευρώπη, με περισσότερα από 100 εργοστάσια σε όλο τον κόσμο και με βιομηχανική παρουσία στην Ελλάδα από το 1991.

  • Εξοικονόμηση ενέργειας

Καταργεί τις θερμογέφυρες, αξιοποιεί την θερμοχωρητικότητα των δομικών στοιχείων και εξασφαλίζει θερμική άνεση εξισώνοντας εύκολα τη θερμοκρασία της εσωτερικής επιφάνειας των δομικών στοιχείων με αυτή του αέρα στο εσωτερικό τους μειώνοντας για αυτούς τους λόγους σημαντικά τις δαπάνες θέρμανσης τον χειμώνα και αυτές του δροσισμού το καλοκαίρι.

  • Εξοικονόμηση ωφέλιμου χώρου

Δεν απαιτείται να χτιστεί διπλός (μπατικός) εξωτερικός τοίχος με αποτέλεσμα να κερδίζονται περίπου 6m2 ωφέλιμης επιφάνειας στα 100m2 κατοικίας.

  • Πλήρης στεγάνωση των προσόψεων

Τέλεια προστασία από το νερό της βροχής και την εξωτερικά εισερχόμενη υγρασία με παράλληλη προστασία από την μούχλα, τα βακτηρίδια και την εσωτερική υγρασία μέσω της εξασφάλισης ομοιόμορφης εσωτερικής θερμοκρασίας. Προστατεύει το φέροντα οργανισμό από τις θερμικές καταπονήσεις και τη συμπύκνωση υδρατμών.

  • Προστατεύει το φέροντα οργανισμό από τις θερμικές καταπονήσεις και τη συμπύκνωση υδρατμών.

  • Αποφυγή ρηγματώσεων στον εξωτερικό σοβά

Λόγω της εξαιρετικής ποιότητας και της ελαστομέρειας των υλικών του συστήματος οι τελικές επιφάνειες δεν ρηγματώνουν και η μόνη συντήρηση που χρειάζονται είναι βαφή κάθε 15-20 έτη.

  • Ιδανικός τρόπος αναπαλαίωσης και θερμομόνωσης υφισταμένων κτιρίων

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του συστήματος δεν διακόπτεται η λειτουργία του κτιρίου ενώ διατηρείται η εξωτερική αρχιτεκτονική του ταυτότητα.

  • Προσθέτει αξία στην περιουσία σας

Σύντομα τα κτίρια θα αποκτήσουν ενεργειακή ταυτότητα σύμφωνα με τους Ευρωπαικούς Κανονισμούς (Οδηγία 2002/91/ΕΚ) ανάλογα με την συνολική κατανάλωση ενέργειάς τους σε Kwh/m2. Ο ιδιοκτήτης ενός οικοδομικού ακινήτου θα είναι υποχρεωμένος να επιδεικνύει την ενεργειακή ταυτότητα του κτιρίου προκειμένου να το μισθώσει ή να το πωλήσει.

  • Aρχιτεκτονική ελευθερία

Η μεγάλη ευκολία διαμόρφωσης των υλικών του συστήματος επιτρέπει την δημιουργία ιδιαίτερα ελκυστικών προσόψεων.